Tankesmedjan mänskliga rättigheter

Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, har funnits sedan år 2000 och är Nordens viktigaste samlade mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Kambodja – Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer - situationen per den 31 december 2018 Regeringskansliet. Demokrati, Kambodja, Mänskliga rättigheter: 2018-11-13 To the last drop - Water and human rights impacts of the agro export industry in Ica, Peru: the responsibility of buyers Diakonia ... Diskriminering, ett liv utanför majoritetssamhället och sämre rättigheter gör romer till den grupp som överlag har det sämst ställt över hela kontinenten. Om vi menar allvar med att främja mänskliga rättigheter – och om vi med det menar allas rättigheter – då är det hög tid att även romer räknas dit. Mänskliga rättigheter har blivit ett dominerande språk politiskt, rättsligt och moraliskt, såväl i Sverige som i resten av världen: Internationellt utvecklingsarbete ska ha mänskliga rättigheter som grund. Stora företag skriver in dem i sina etiska riktlinjer. Militära interventioner genomförs i deras namn. Kinesiska myndigheter nekar till anklagelser om att kränka uigurers mänskliga rättigheter. Muslimska uigurer är en etnisk minoritet i Kina. ANNONS EXTERN LÄNK Mänskliga rättigheter var därmed inte kopplade till de enskilda nationalstaterna. Denna förändrade syn på mänskliga rättigheter fick en kraftfull start i den amerikanske presidenten Jimmy Carters invigningstal 1977. I talet tog Carter upp mänskliga rättigheter som ett rättesnöre för amerikansk utrikespolitik. Mänskliga rättigheter i praktiken – från ord till handling I teorin ställer sig de flesta bakom idén om mänskliga rättigheter men i praktiken finns det svårigheter när rättigheterna ska förverkligas. Detta gäller såväl för stater, kommuner som för organisationer som jobbar med rättighetsfrågor. Kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter är en treårig fler- och tvärvetenskaplig utbildning där vi förenar studier i ämnet med individuell specialisering. Att vara ett fler-eller tvärvetenskapligt ämne innebär att vi ser mänskliga rättigheter genom olika perspektiv. Tankesmedjan Tidens uppdrag är att bidra till ett långsiktigt progressivt politiskt tänkande. Tankesmedjan vill skapa debatt och formulera konkreta förslag kring frågor som rör jämlikhet, globalisering, mänskliga rättigheter och välfärd samt stimulera arbetarrörelsens och vänsterns idépolitiska utveckling. Tankesmedjan Agenda är en liberal tankesmedja i Finland med en stark nordisk förankring. Vi tar fram samhälleliga visioner som kan förverkligas, vi blickar framåt och vill vara före samhället i våra utredningar.

Brott mot de mänskliga rättigheterna Bakgrund till de mänskliga rättigheterna - YouTube Är sjukvård en mänsklig rättighet? Vad är mänskliga rättigheter? - YouTube De mänskliga rättigheterna Kvinnorna bakom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna Uppdrag: Mänskliga rättigheter - YouTube Mediaskuggans dunkla vrår Tankesmedjan Fores - YouTube

Mänskliga rättigheter – Utvecklingsarkivet

  1. Brott mot de mänskliga rättigheterna
  2. Bakgrund till de mänskliga rättigheterna - YouTube
  3. Är sjukvård en mänsklig rättighet?
  4. Vad är mänskliga rättigheter? - YouTube
  5. De mänskliga rättigheterna
  6. Kvinnorna bakom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
  7. Uppdrag: Mänskliga rättigheter - YouTube
  8. Mediaskuggans dunkla vrår
  9. Tankesmedjan Fores - YouTube
  10. Barnens Tankesmedja förklarar: Mänskliga rättigheter - YouTube

Minidokumentär om FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. I filmen presenteras bakgrunden till FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rätti... Vad är mänskliga rättigheter? - Duration: 2:38. Amnesty International Sverige 94,006 views. 2:38. What are the universal human rights? - Benedetta Berti - Duration: 4:47. Vilka värderingar och principer bygger de mänskliga rättigheterna på? En kort film om rättigheter och skyldigheter som passar bra för lärare att visa i klass... Hade rapporteringen om brotten mot mänskliga rättigheter och de politiska spänningarna varit mera omfattande så hade det varit lättare att förstå varför upproren bröt ut. ... Tankesmedjan ... Rebecca Adami, universitetslektor vid Stockholms universitet, berättar om kvinnorna bakom deklarationen och om hur ”mänskliga rättigheter” även blev ”kvinnors rättigheter”. Presentation kring brott mot de mänskliga rättigheterna. Presentationen tar upp några exempel på brott mot mänskliga rättigheter samt några platser där mänskliga rättigheter har brutits. Alltså hur svårt kan det vara egentligen? Vi lät barn från Barnens Tankesmedja förklara vad mänskliga rättigheter faktiskt är. På 51 sekunder kan du också lä... For the Love of Physics - Walter Lewin - May 16, 2011 - Duration: 1:01:26. Lectures by Walter Lewin. They will make you ♥ Physics. Recommended for you FORES – Forum för reformer och entreprenörskap – är en grön och liberal tankesmedja som vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap och människ... Genomgång av bakgrunden till de mänskliga rättigheterna och introduktion till arbetet med Malala och Kailash (ht 2016)